Социални Мрежи
КОЛИЧКА 0
продукта
Количката е празна

Гаранционни условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранционни срокове. Стандартната гаранцията е от 6 месеца до 2 години и е еднаква за физически и юридически лица. В случаите, когато производителя на съответен продукт е предвидил друг период, се вземт в предвид неговите гаранционни срокове, които не може да са под стандартния гаранционен срок от 6 месеца.

1.1. Гаранционните срокове започват от датата на издаване на настоящата гаранционна карта и са валидни в период, отбелязана за всеки един продукт в полето ГАРАНЦИЯ.

1.2. Настоящата гаранционна карта, задължително се запазва от Купувача, до изтичане на гаранционния срок. Всяка рекламация, задължително се предявява с настоящата оригинална гаранционна карта. Не с копия.

2. Рекламации. Рекламации се предявяват през времето на гаранционния срок, веднага след забелязване на повредата.

2.1. Рекламацията се предявява по следните начини: - ДОСТАВЧИКА се уведомява предварително по телефона: +359878352527 или на имейл: support@valtonbg.com.

2.2. Дефектиралият продукт се изпраща с куриерска фирма по избор на Купувача до офиса на Доставчика, заедно с настоящата оригинална гаранционна карта и оригинален фискален бон. Адреса за доставка е по уточнение. Транспортирането на дефектиралият продукт до офиса на Доставчика е за сметка на Купувача. Доставки с куриерски фирми на дефектирали продукти, които са изпратени за сметка на Доставчика, няма да бъдат приемани и ще бъдат връщани обратно на Купувача.

3. Ремонт на дефектирали продукти.

3.1. Времето за ремонт на дефектирали продукти е в законовият срок до 30 дни. Обикновено ремонтът се извършва до 10 дни.

3.2. При обявени “извънредно положение” или “военно положение” или “извънредна обстановка” от правителството на Република България или други форсмажорни обстоятелства, сроковете за ремонт могат да се удължат за неопределено време, до отмяната им.

4. Условия за работа, транспорт, съхранение и инсталация:

4.1. При транспортиране на продуктите да се спазват правилата предписани на опаковката от производителя.

4.2. Включването на устройство след транспортиране, да става само след като е престояло в помещението поне 1 час за аклиматизация.

4.3. Нормалната работна температура на устройствата е различен и е описан в техническите характеристики от производителя.

4.4. Устройствата се включват към електрическата мрежа само посредством изправен и занулен шуко контакт.

4.5. Напрежението в електрическата мрежа трябва да е 230V ± 10 % с честота 50 Hz, в съответствие със стандарт БДС IEC 60038.

4.6. Върху устройствата и около тях, не трябва да се поставят предмети, които биха затруднили тяхната вентилация и охлаждане.

4.7. При гръмотевични бури, устройствата да се изключват от контактите, ако не са включени в непрекъсваеми токозахранвания /UPS/.

4.8. Устройствата е задължително да се пазят от сътресения, удари и облъчвания.

4.9. Устройства, които не са влаго и водоустойчиви, да се монтират в помещения с влажност не повече от 85% RH.

4.10. Ако устройство е включено към разклонител, то към разклонителят не трябва да има включени други големи консуматори на ток, като електрически радиатори, печки, климатици и др.

4.11. Стриктно спазване на влаго и водоустойчиви уреди спрямо техния IP стандарт.

5. Отпадане на гаранцията. Клиентът губи правото си на гаранция при повреди причинени в следните случаи:

 5.1. Липса, заличаване или увреждане на идентификационен/сериен номер или гаранционна лепенка.

5.2. Неправилно транспортиране, преместване, съхранение и инсталиране.

5.3. Гръмотевични бури, мълнии, светкавици, пожар, наводнение и всички други природни бедствия.

5.4. Неизправност или големи колебания в електрическата мрежа, включително моментно пусково пренапрежение /токов удар/.

5.5. Опит за отстраняване на дефект от некомпетентно и неупълномощено от ДОСТАВЧИКА лице.

5.6. Срязани кабели на захранвания и букси на охранителни камери.

5.7. Погрешно инсталиран фирмуер на видеорекордер, мрежова IP камера и др.

5.8. Счупени стойки на камери, развалени резби от презатягане, счупени предни стъкла на камери - не са обект на гаранционна поддръжка. Гаранцията покрива само електрическата част на продуктите.

6. Отговорност. Не е възможно Доставчикът да носи вина и отговорност за повреди причинени в следните случаи:

6.1. Токови удари, гръмотевични бури, мълнии, светкавици, пожар, наводнение и всички други природни бедствия дори при инсталирани протектори. Протекторите силно намаляват шанса от повреда, но не го изключват!

6.2. Доставчикът не носи вина и отговорност за софтуерни проблеми. Рекламации относно инсталация и настройка на всякакъв софтуер от клиента, операционни системи, софтуер за видеорекордери, мрежови камери, както и всякакви други софтуерни проблеми, включително и за забравени или грешно въведени администраторски пароли - НЕ се приемат! Такъв тип рекламации не са гаранционно обслужване и е възможно да ги отстраним само срещу заплащане!

6.3. Доставчикът не носи вина и отговорност, че клиент закупил техника от нас, не може да наблюдава камери дистанционно през Интернет. Ние не сме Интернет доставчик.

6.4. Настройката на видеорекордери, мрежови IP камери и рутери за дистанционно наблюдение през Интернет, не е включена в цената на техниката и не е обект на гаранционна поддръжка. Тази услуга предлагаме срещу допълнително заплащане.

7. Неотстраними дефекти.

7.1. В установен случай на неотстраним дефект по време на гаранционният срок, ДОСТАВЧИКА подменя дефектиралият продукт с нов.

7.2. Подмяната на дефектирал продукт с нов, се извършва със същият модел. Ако към момента на рекламацията, дефектиралият модел вече не се предлага за продажба от ДОСТАВЧИКА или е спрян от производство, се заменя с негов нов аналогичен модел, без да се налага клиента да плаща за това.

За повреди причинени от неизпълнението на т.4, т.5 и т.6 от настоящата гаранционна карта или обстоятелства независещи от Доставчика, същият НЕ носи отговорност, гаранцията отпада и отстраняването на повредите става само срещу заплащане, ако това е възможно.

Техниката, която предлагаме е изключително качествена и надеждна. Продуктите с производствен дефект са под 0.5% от общите ни продажби. Имаме техника, която работи денонощно, без прекъсване и без никакви проблеми от над 10 години. Много рядко се налага да ремонтираме продукт с дефект. Ако се случи, закупеният от Вас продукт да дефектира, ще Ви го ремонтираме във възможно най-кратък срок /до 10 дни/. Продуктът се заменя с нов, ако ремонта е невъзможен. Най-честите ни рекламации по време на гаранционният срок са свързани с повреди причинени от силни токови удари, гръмотевични бури, светкавици или неспазване на IP стандарт за водоустойчивост. Рекламации от този тип, не са обект на гаранционна поддръжка. При такива повреди.